BILJARTCOMPETITIE ZUID-OOST  DRENTHE

 

                                   Biljartcompetitie Zuid Oost Drenthe
NOTULEN jaarvergadering/bekeruitreiking Barnstee te Barger Oosterveld op donderdag 31 augustus 2023

Aanwezig: Postkantoor, De Snip, Barnstee, De Drie Paardjes, Zwartemeer
Voorzitter- B. Wolbers. Penningmeester – G. Schoenmaker, Wedstrijdleider – H. Schiphouwer
Afwezig: Oosterhof en de Viersprong

01. Opening.
De voorzitter is blij dat we voor het eerst na de Corona-perikelen we weer een volledige competitie hebben kunnen draaien en ging in het kort in op het afgelopen seizoen.
Zwartemeer 2 werd afgetekend kampioen met 30 punten voorsprong.

02. Ingekomen stukken
Hans Schiphouwer heeft een aantal stukken ontvangen.
- Tijdens de wedstrijd Aole Stee 3 – Viersprong 1 loopt de Viersprong voor de laatste partij weg door onenigheid met de schrijver. Puur reglementair betekent dit een nederlaag.
Doordat de ontvangen strafpunten in de stand bij de bonuspunten wordt opgeteld, kan het voorkomen dat dit getal hoger wordt dan het aantal gespeelde partijen.
Het gerucht gaat rond dat de Viersprong zich terug trekt voor de komende competitie. De Wedstrijdleider trekt het nog even na. (P.S. het is inderdaad zo dat de Viersprong zich terug trekt)

De Snip speelt deze competitie hun wedstrijden bij de Viersprong.
De Teams van Aole Stee verkassen naar de Barnstee en gaan Barnstee 1 t/m 4 heten.

03. Notulen jaarvergadering 2020.
De notulen van de vorige verjaardag zijn zo oud dat ze niet meer actueel zijn, niet doorgenomen.

04. Financieel verslag
Grads Schoemakers gaf een uitleg over de financiën.
We hebben tijdens de Corona periode geen inkomsten gehad, het saldo is teruggelopen van 2259 euro naar 1430 euro.
Omdat we erg op de kosten letten (de jaarlijkse kosten zijn ca 900 euro) heeft het bestuur besloten om ook in het komende seizoen geen contributie te innen.
Dat was reden voor een compliment voor de penningmeester.
De voorzitter gaf de penningmeester déchargé voor het uitmuntende werk.

05. PAUZE Tijdens deze pauze werd door de penningmeester aangegeven dat de eerste twee consumpties voor rekening van de vereniging waren .

06. Wedstrijdleider aan het woord.
Hans Schiphouwer gaf uitleg over de competitie. We hebben 12 teams in 1 klasse. We starten 28 september.
De afgelopen competitie werd besproken. Aan het eind van de competitie werd 1 wedstrijd niet meer gespeeld, wel proberen om dit te voorkomen.
De wedstrijdleider kwam nog even terug op de zijn verkiezing tot sportvrijwilliger van de gemeente Emmen 2022. Het was een complete verrassing en de aanwezigheid van diverse medebiljarters werd zeer op prijs gesteld.
Hij werd ook nog door het bestuur bedankt en kreeg voor het vele werk een cadeaubon.

07. Bekeruitreiking seizoen 2018-2019
Het bestuur reikte de bekers uit aan de top 3 teams van de eerste klasse ( 1. Zwartemeer 2 / 2. De Drie Paardjes 2 / 3. Olde Stee 3) .
De individuele kampioen was Kees Wardenburg van Zwartemeer 2  (Zwartemeer 2 had 4 spelers in de top 5). Alle bekerwinnaars van harte gefeliciteerd.

08. Rondvraag
Koert Bruinsma opperde het idee om aan het eind van de competitie de top 4 teams in een knock-out systeem te laten strijden om de EP OOSTERHOF – bokaal. Dit idee werd positief ontvangen en de wedstrijdleider zal dit gaan uitwerken.

09. Sluiting
De vergadering werd afgesloten door voorzitter met de mededeling er een mooie spannende en sportieve competitie van te maken en dat die zo hoopt hij, zonder conflicten mag verlopen.

De notulist van dienst: 12 september 2023