BILJARTCOMPETITIE ZUID-OOST  DRENTHE

 

E) Wedstrijdformulieren

De teamleiders van beide teams dienen na afloop van de wedstrijd de wedstrijdlijsten te controleren en te ondertekenen. Het formulier wordt door de thuisclub digitaal opgestuurd naar de wedstrijdleider schiphouwer001@hetnet.nl of  of WhatsApp naar 06-46726048. 
Deze lijsten moeten binnen 1 werkdag bij de competitieleider binnen zijn. 
 
Bij foutief invullen worden de volgende regels aangehouden.

1.Bij een te laag opgegeven aantal caramboles vervallen alle mogelijke punten. Eventuele wedstrijdpunten gaan naar de tegenpartij. Deze worden verrekend als bonuspunt.

2.Bij een te hoog opgegeven caramboles behoudt de speler de verdiende wedstrijdpunten. Voor de onderlinge stand en het berekenen van het gemiddelde wordt het opgegeven aantal caramboles aangehouden

3.Is er een verschil tussen het aantal opgegeven aantal beurten in een partij dan wordt het LAAGST opgegeven aantal beurten aangehouden.

4.Wordt er een van de wedstrijdregels overtreden, dan wordt dit bestraft met het verlies van de in die partij verdiende punten. Eventuele wedstrijdpunten gaan naar de tegenpartij. Deze worden verrekend als bonuspunt.

5.Het wedstrijdformulier wordt door de wedstrijdleider gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.