BILJARTCOMPETITIE ZUID-OOST  DRENTHE

 

F) Aantal te maken caramboles vaste spelers 

1.Het aantal te maken caramboles wordt berekend door het gemiddelde met 30 te vermenigvuldigen en normaal af te ronden. 

2.Het minimum aantal te maken caramboles bedraagt 25.

3.Alle spelers met status V maken het aantal caramboles dat berekend wordt met het gemiddelde van alle partijen van het voorgaande seizoen.

4.Alle spelers met status V (=Vaste Speler) worden tijdens het kerstreces herzien als ze meer dan 7 wedstrijden gespeeld hebben. Heeft een vast lid na de eerste helft nog geen 8 partijen gespeeld, dan blijft zijn oude moyenne gehandhaafd, totdat hij 8 partijen gespeeld heeft. De nieuwe status van deze spelers wordt dan VH (=Vast Herzien)

5.Heeft een speler met status V,VR of NH aan het eind van de competitie minder dan 8 partijen gespeeld, dan geldt hij het volgende seizoen als Vaste Reserve (status VR). Heeft hij meer dan 2 partijen gespeeld dan wordt hij herzien en speelt het nieuwe seizoen met het nieuwe gemiddelde. Heeft hij minder dan 3 partijen gespeeld dan blijft het oude gemiddelde gehandhaafd. Spelers met status VR worden tijdens de competitie na 4 partijen herzien en krijgen dan status V.