BILJARTCOMPETITIE ZUID OOST DRENTHE
Info
Agenda 2019/2020
Boete's
Formulieren
Wij over onszelf
Klasse 1
Klasse 2
Finale
Notulen 2019
Spelersoverz./Wijz.
Wedstrijdregelement
Het bestuur
Info Nieuwe Clubs
Geschiedenis

 

 

                                   Biljartcompetitie Zuid Oost Drenthe

NOTULEN jaarvergadering/bekeruitreiking Café Aole Stee te Barger oosterveld op donderdag 28 augustus 2019


Aanwezig: Alle clubs m.u.v. Pierrot
Afwezig: Pierrot (met kennisgeving)

01. Opening.
De voorzitter ging in het kort in op het afgelopen seizoen. Er waren geen misstanden of moeilijkheden die het vermelden waard zijn.
Het seizoen eindigde met een eenzijdige finale tussen Zwartemeer 1 en De Snip 2 die afgetekend door Zwartemeer 1 werd gewonnen.

02. Ingekomen stukken
Hans Schiphouwer heeft een 4 stukken ontvangen.
1. Café Pierrot kan geen volwaardig team op de been brengen en trekt zich voor de komende competitie terug
2. Voorstel voor andere punten telling – Belgisch systeem- hier moet over gestemd worden
3. Het Café trekt het dinsdagteam terug en houdt 1 team over op de donderdag.
4. The Pit heeft zijn deuren vlak voor het einde van de competitie gesloten. De teams hebben onderdag gevonden bij De Drie Paardjes.

 
03. Notulen jaarvergadering 2019.
De voorzitter voorzag het verslag van zijn goedkeur, de notulen staan het hele jaar op de website, geen opmerkingen.  

04. Financieel verslag
Grads Schoemakers gaf een uitleg over de financiën. 
Inkomsten : Contributie - 945 / bijdrage teletekst - 210 / boetes – 120 --   Totaal 1275 euro.

Uitgaven : Vergaderkosten – 111.1 / Bloemen – 45 / Rondbrengen formulieren – 25 / RTV Drenthe – 90.75 / Multicast – 96.95 / Bekers – 117.4 / Website + onkosten wedstrijdleider – 407.94  --- Totaal 894.18 euro.

De kas toonde een verhoging van het saldo met 380.82 euro tot 1601.62 euro. Dat was reden voor een compliment voor de penningmeester.
Per 1 januari zijn we gestopt met teletekst. Dit geeft een besparing van ca 500 euro per jaar.

05. De kascontrole
Deze werd gedaan door Bé Bos en Bennie Kuhl van deNachdwacht. Ze hadden geen onregelmatigheden aangetroffen en hadden een compliment voor de wijze waarop de financiële boekhouding werd voorgelegd.

 06. PAUZE Tijdens deze pauze werd door de penningmeester aangegeven dat de eerste twee consumpties voor rekening van de vereniging waren .

07. Wedstrijdleider aan het woord.

Hans Schiphouwer gaf uitleg over de competitie met de aantekening dat er 7 clubs in de 1e klasse en dat er 12 clubs in de 2e klasse zitten. De 1e klasse begint op 24 september en de 2e klasse op 26 september.

De afgelopen competitie werd besproken. Op 1 punt werd afgeweken van het regelement. Er werd aan Monique Huiskes toestemming gegeven om over te gaan van Pierrot naar Olde Stee. Het regelement zal op dit punt (Regel D6) worden aangepast.

Het voorstel voor het invoeren van een ander puntensysteem werd besproken.

- Uit de simulatie komt voor beide klassen een andere kampioen naar voren. In de tweede klasse komt een andere individuele kampioen naar voren omdat Robert Peters 2 partijen gemist heeft. Alle verschillen zijn erg klein al komen de nadelen duidelijk naar voren.

- Teams met spelers die lager scoren dan 25 punten spelen met een te hoog gemiddelde en hebben in het Belgisch systeem minder kans om veel te scoren. Teams met dergelijke spelers hebben minder kans om kampioen te worden
- Het Belgisch systeem is zeer geschikt voor een individuele competitie, voor een teamcompetitie zoals wij hebben is het minder geschikt.
- Als je een wedstrijd mist kun je bijna niet meer individueel kampioen worden door het hoge aantal punten dat je verliest.
- Het is de bedoeling dat je goed speld beloont, maar het systeem maakt geen verschil tussen winst in 10 of 100 beurten – alleen het aantal gemaakte caramboles wordt meegenomen

Het enige voordeel is dat je altijd wel punten krijgt en hoe meer caramboles je maakt hoe meer punten je haalt.

Na stemming wordt met grote meerderheid besloten om het oude systeem te handhaven.

De totale boete’s zijn dit jaar uitgekomen op 30 euro. Prima resultaat.
 
08. Bekeruitreiking seizoen 2018-2019

Het bestuur reikte de bekers uit aan de top 3 teams van de eerste klasse ( 1. De Snip 2 / 2. The Pit 2 / 3. Olde Stee 2) en de top 4 teams van de tweede klasse (1. Zwartemeer 1 / 2. Viersprong 1 / 3. Postkantoor 1/ 4. Trefpunt 1)
De Teamfinale werd gewonnen door de Zwartemeer 1 (Eindstand 16-4) en zij kregen de “EP OOSTERHOF” bokaal uitgereikt.
De individuele kampioenen waren Marcel Koning van The Pit 2 (Klasse 1) en Robert Peters van Zwartemeer 1 ( Klasse 2).
Alle bekerwinnaars van harte gefeliciteerd.

Hans Schiphouwer werd weer bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en dit werd beloond met een cadeaubon.


09. Sponsoring website 2020 (per 1-1-2020)
Op de jaarvergadering zijn de kroegeigenaren niet aanwezig dus is het voor de aanwezigen moeilijk om hier een beslissing over te nemen. Er heeft zich nog niemand beschikbaar gesteld. Mocht zich iemand geroepen voelen, meld je ven aan.


10. Ingebrachte onderwerpen.
De voorzitter bracht nog naar voren dat het niveau van de finale niet al te hoog was. Dit kwam mede doordat de wedstrijd al heel snel beslist was.

11. Rondvraag
Geen opmerkingen.

11. Sluiting
De vergadering werd afgesloten door voorzitter met de mededeling er een mooie spannende en sportieve competitie van te maken en dat die net als het afgelopen seizoen ook weer zonder conflicten mag verlopen.


De notulist van dienst:
5 september 2019

http://www.bilzod.nl/images/i.gif