BILJARTCOMPETITIE ZUID OOST DRENTHE
Info
Agenda 2019/2020
Boete's
Formulieren
Wij over onszelf
Sponsors
Klasse 1
Klasse 2
Finale
Notulen 2019
Spelersoverz./Wijz.
Wedstrijdregelement
Het bestuur
Info Nieuwe Clubs
Geschiedenis

 

 

                                   Biljartcompetitie Zuid Oost Drenthe

NOTULEN jaarvergadering/bekeruitreiking Dorpshuis ’t Trefpunt in Zandpol op donderdag 6 september 2018


Aanwezig: Alle clubs m.u.v. Knecht
Afwezig: Knecht – Cafë is gesloten

01. Opening.
De voorzitter ging in het kort in op het afgelopen seizoen. Er waren geen misstanden of moeilijkheden die het vermelden waard zijn.
Het seizoen eindigde met een eenzijdige finale tussen De Viersprong en Nachdwacht 1 die afgetekend door de Viersprong werd gewonnen.

02. Ingekomen stukken
Hans Schiphouwer heeft een 3 stukken ontvangen.
1. Protestbrief van Zwartemeer tegen opgelegde straf- Het protest is afgewezen.
2. Voorstel voor andere punten telling – Belgisch systeem
3. Café Hindriks stopt omdat het te weinig biljarters heeft- de resterende biljarters hebben inmiddels onderdak gevonden bij Oosterhof.

 
03. Notulen jaarvergadering 2018.
De voorzitter voorzag het verslag van zijn goedkeur, de notulen staan het hele jaar op de website, geen opmerkingen.  

04. Financieel verslag
Grads Schoemakers gaf een uitleg over de financiën. 
Inkomsten : Contributie - 1036 / bijdrage teletekst - 230 / boetes – 90.50  / Nieuwe leden- 45 / sponsoring 135/ Stille sponsor 250 --   Totaal 1785.50 euro.
Uitgaven : Vergaderkosten – 129.50 / Bloemen – 42.45 / Rondbrengen formulieren – 50 / RTV Drenthe – 363 / Multicast – 216.60 / Bekers – 159.75 / Website + onkosten wedstrijdleider – 368.20 / Cadeau Schiphouwer – 50.00  --- Totaal 1464.50 euro.

De kas toonde een verhoging van het saldo met 321 euro tot 1220.80 euro. Dat was reden voor een compliment voor de penningmeester.
Er werd door de leden een opmerking gemaakt over de kosten voor de Teletekst, een medium waar steeds minder mensen naar kijken. Per team zal er geïnventariseerd worden wie er nog op teletekst kijkt. Dit dan doorgeven aan de wedstrijdleider.

05. De kascontrole
Deze werd gedaan door Bé Bos en Wietse Ebeltjes van deNachdwacht. Ze hadden geen onregelmatigheden aangetroffen en hadden een compliment voor de wijze waarop de financiële boekhouding werd voorgelegd.

 06. PAUZE Tijdens deze pauze werd door de penningmeester aangegeven dat de eerste twee consumpties voor rekening van de vereniging waren .

07. Wedstrijdleider aan het woord.

Hans Schiphouwer gaf uitleg over de competitie met de aantekening dat er 9 clubs in de 1e klasse en dat er 12 clubs in de 2e klasse zitten. De 1e klasse begint op 25 september en de 2e klasse op 27 september.

De afgelopen competitie werd besproken, door het wegvallen van teams (sluiting Halfweg en de Kloeck) en het te laat aanmelden moest het competitieschema diverse keren aangepast worden, Dit gaf extra werk.
De extra kosten die door de late aanmelding van Crazy Time gemaakt moesten worden, zijn door Crazy Time vergoed.

Het voorstel voor het invoeren van een ander puntensysteem werd besproken. De wedstrijdleider ziet de volgende nadelen.
- Uit de simulatie komt geen andere kampioen naar voren.
- Teams met spelers die lager scoren dan 25 punten spelen met een te hoog gemiddelde en hebben in het Belgisch systeem minder kans om veel te scoren.
- Teams met dergelijke spelers hebben minder kans om kampioen te worden
- Het Belgisch systeem is zeer geschikt voor een individuele competitie, voor een teamcompetitie zoals wij hebben is het minder geschikt.
- Als je een wedstrijd mist kun je bijna niet meer individueel kampioen worden door het hoge aantal punten dat je verliest.
- Het is de bedoeling dat je goed speld beloont, maar het systeem maakt geen verschil tussen winst in 10 of 100 beurten – alleen het aantal gemaakte caramboles wordt meegenomen
- Ik zie nog geen oplossing voor de strafpuntensysteem van nieuwe spelers (10% regeling)

Het voordeel is dat je altijd wel punten krijgt en hoe meer caramboles je maakt hoe meer punten je haalt. Het systeem wordt steeds meer toegepast.

Uiteindelijk werd er besloten om het systeem op de achtergrond mee te laten draaien. Bij de volgende jaarvergadering beslissen we dan of we het invoeren.

De totale boete’s zijn dit jaar uitgekomen op 140 euro. Dit kwam mede door twee wedstrijden die niet gespeeld zijn. Het verzoek is om toch alle wedstrijden te spelen. Het is moeilijk om eindstanden te maken als niet alle wedstrijden gespeeld zijn.

Hoogtepunt was verder de nominatie van Hans Schiphouwer tot sportvrijwilliger van het jaar in de gemeente Emmen. Op het jaarlijkse sportfeest eindigde ik op een gedeelde tweede plaats. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke reacties.

08. Bekeruitreiking seizoen 2017-2018

Het bestuur reikte de bekers uit aan de top 3 teams van de eerste klasse ( 1. Nachdwacht 1 / 2. The Pit 2 / 3. Oosterhof 1) en de top 4 teams van de tweede klasse (1. Viersprong 1 / 2. Nachdwacht 3 / 3. Zwartemeer 2 / 4. Nachdwacht 2)
De Teamfinale werd gewonnen door de Viersprong 1 (Eindstand 16-4) en zij kregen de “EP OOSTERHOF” bokaal uitgereikt.
De individuele kampioenen waren Bennie Immink van De Nachdwacht 1 (Klasse 1) en Egbert Ottens van Zwartemeer 2 ( Klasse 2).
Alle bekerwinnaars van harte gefeliciteerd.

Hans Schiphouwer werd weer bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en dit werd beloond met een mooie bos bloemen.


09. Sponsoring Teletext 2016 (per 1-1-2019)
Na dankzegging aan de teletext sponsor werd voor 2019 Postkantoor bereid gevonden om een jaar de telext als sponsor te ondersteunen. Daarvoor onze dank. Op de jaarvergadering zijn de kroegeigenaren niet aanwezig dus is het voor de aanwezigen moeilijk om hier een beslissing over te nemen.


10. Ingebrachte onderwerpen.
Er waren geen opmerkingen.

11. Rondvraag

De wedstrijdformulieren worden weer zo snel mogelijk rond gebracht. Ook dienen dan de contributie en openstaande boete’s betaald te worden.
Het Café geeft zo snel mogelijk door of ze nog een extra team op de donderdag willen hebben.

Er werd nogmaals gewezen op de kosten van teletekst (ruim 500 euro).

Is het mogelijk weer een App-groep voor de eerste klasse in het leven te roepen. De wedstrijdleider was hier mee gestopt omdat er niet welgevallige informatie op de app gepost werd. De wedstrijdleider zal een nieuwe groep opzetten.

11. Sluiting
De vergadering werd afgesloten door voorzitter met de mededeling er een mooie spannende en sportieve competitie van te maken en dat die net als het afgelopen seizoen ook weer zonder conflicten mag verlopen.


De notulist van dienst:
15 september 2017