BILJARTCOMPETITIE ZUID OOST DRENTHE
Info
Agenda 2019/2020
Boete's
Formulieren
Wij over onszelf
Sponsors
Klasse 1
Klasse 2
Finale
Notulen 2019
Spelersoverz./Wijz.
Wedstrijdregelement
Het bestuur
Info Nieuwe Clubs
Geschiedenis

 

                                   Biljartcompetitie Zuid Oost Drenthe
NOTULEN jaarvergadering/bekeruitreiking De Kloeck in Barger-Compascuum op donderdag 1 september 2017
 
Aanwezig: Alle clubs m.u.v. de Hakkelaar
Afwezig: De Hakkelaar ( heet m.i.v. het nieuwe seizoen Knecht)
 
01. Opening.
De voorzitter ging in het kort in op de reden van deze gecombineerde vergadering en we namen gepast een minuut stilte in acht voor de in het afgelopen seizoen overleden leden.
E. van der Sluis van De Snip, R. Lippold van Zwartemeer, L. Klein van de Nachdwacht en P. Duinkerken van ’t Ei.
Hierna nam hij kort het afgelopen seizoen door die zonder wanklank verlopen is en eindigde met de spannende finale tussen De Viersprong en The Pit 2 die uiteindelijk op proportioneel gemiddelde door de Viersprong werd gewonnen.
 
02. Ingekomen stukken
Hans Schiphouwer heeft een nieuwe aanmelding ontvangen van een extra team van de Jordaan voor de eerste klasse. De situatie bij Café Halfweg en de Hakkelaar is onbekend.
 
03. Notulen jaarvergadering 2017.
De voorzitter voorzag het verslag van zijn goedkeur, de notulen staan het hele jaar op de website, geen opmerkingen.  
 
04. Financieel verslag
Grads Schoemakers gaf een uitleg over de financiën. 
Inkomsten : Contributie - 1260 / bijdrage teletekst - 280 / boetes - 66  / Nieuwe leden- 45 / sponsoring 185 --   Totaal 1836 euro.
Uitgaven : Vergaderkosten – 178 / Bloemen – 60 / Rondbrengen formulieren – 50 / RTV Drenthe – 363 / Multicast – 174.24 / Bekers – 185.65 / Website + onkosten wedstrijdleider – 429.89  --- Totaal 1577.78 euro.
De kas toonde een verhoging van het saldo met 258.22 euro tot 899.8 euro. Dat was reden voor een compliment voor de penningmeester.
Er werd door de leden een opmerking gemaakt over de kosten voor de Teletekst, een medium waar steeds minder mensen naar kijken.
 
05. De kascontrole
Deze werd gedaan door Ronnie Huigen van ’t Ei en Wietse Ebeltjes van deNachdwacht. Ze hadden geen onregelmatigheden aangetroffen en hadden een compliment voor de wijze waarop de financiële boekhouding werd voorgelegd.
 06. PAUZE Tijdens deze pauze werd door de penningmeester aangegeven dat de eerste twee consumpties voor rekening van de vereniging waren en een extra kopje koffie werd beschikbaar gesteld door de Kloeck.
 
07. Wedstrijdleider aan het woord.
Hans Schiphouwer gaf uitleg over de competitie met de aantekening dat er 11 clubs in de 1e klasse en dat er 12 clubs in de 2e klasse zitten. De 1e klasse begint op 26 september en de 2e klasse op 28 september.
De afgelopen competitie werd besproken, door het wegvallen van teams moest het competitieschema aangepast worden, er is geprobeerd om alle teams iedere keer te laten spelen, dit leidde er toe dat sommige teams een aantal thuis/uit wedstrijden achter elkaar hadden.
Het tijdelijk sluiten van de Hakkelaar is door een flexibel opstellen van de betroffen teams opgelost.
De kwaliteit van de opgestuurde foto’s van het wedstrijdformulier werd na een beroep op de website, duidelijk beter. Als je hem zelf kunt lezen, kan de wedstrijdleider het ook.
Op de vorige vergadering werd een voorstel om een boete te geven voor het uitstellen van een wedstrijd is door de wedstrijdleider niet uitgevoerd. In sommige gevallen zijn er omstandigheden (zoals een sterfgeval) die een plausibele reden geven om een wedstrijd uit te stellen. Besloten wordt om het komende seizoen de boete in te voeren maar alleen in het geval van een stergeval binnen het team dit niet te doen.
 
Wijzigingen in ledenlijsten zo snel mogelijk doorgeven zodat ze nog in de ledenlijsten kunnen worden meegenomen.
 
08. Notulen bekeruitreiking 2015-2016
De notulen van de laatste separate bekeruitreiking werden zonder commentaar van de leden goed gekeurd. Met ingang van het seizoen 2016-2017 worden de bekeruitreiking en de algemene jaarvergadering gecombineerd.
 
09. Bekeruitreiking seizoen 2016-2017
Het bestuur reikte de bekers uit aan de top 3 teams van de eerste klasse ( 1. The Pit 2 / 2. Halfweg 1 / 3. De Snip 2) en de top 4 teams van de tweede klasse (1. Viersprong 1 / 2. Oosterhof2 / 3. Zwartemeer 1 / 4. Postkantoor 1)
De Teamfinale werd gewonnen door de Viersprong (Eindstand 10-10) op proportioneel gemiddelde.
De individuele kampioenen waren Auke Kok van De snip 2 (Klasse 1) en Eit Poelman ( Klasse 2).
Alle bekerwinnaars van harte gefeliciteerd
 
10. Sponsoring Teletext 2016 (per 1-1-2018)
Na dankzegging aan de teletext sponsor werd voor 2018 Het Sport Pers Bureau van Bennie Wolbers bereid gevonden om een jaar de telext als sponsor te ondersteunen. Daarvoor onze dank.
 
11. Ingebrachte onderwerpen.
Er waren geen opmerkingen.
 
10. Rondvraag
De vergadering kende een duidelijk verloop.
Door The Pit werd geopperd of het nodig was om de formulieren nog rond te brengen omdat alles al op de website staat. Het rondbrengen van de formulieren gebeurd samen met het betalen van de contributie, dus is het voor de organisatie een belangrijk punt.
De wedstrijdleider zal op de website nog een link aanbrengen om het blanco wedstrijdformulier ook uit te kunnen printen.
Er werd nogmaals gewezen op de kosten van teletekst (ruim 500 euro).
 
11. Sluiting
De vergadering werd afgesloten door voorzitter met de mededeling er een mooie spannende en sportieve competitie van te maken en dat die net als het afgelopen seizoen ook weer zonder conflicten mag verlopen.
 
De notulist van dienst:
zaterdag 16 september 2017
Emmen
Nagekomen punten (Niet behandeld op de jaarvergadering)
Na afloop van de vergadering werd de wedstrijdleider bedankt voor zijn inzet. Uit handen van de voorzitter kreeg hij een VVV-bon overhandigd. De wedstrijdleider bedankt alle leden voor deze leuke attentie.
In de week na de vergadering meldde Hakkelaar zich alsnog met een team, ze gaan onder de naam Knecht spelen. Het aantal teams in de eerste klasse komt daardoor op 12.
Na afloop van de deadline (9 september) en nadat alle drukwerk al klaar was, meldde zich Crazy Time voor deelname van een team in de tweede klasse. Afgesproken werd dat de extra kosten (kopiëren en extra tijd door wedstrijdleider) door Crazy Time vergoed worden. Het aantal teams in de tweede klasse komt daardoor op 13.