BILJARTCOMPETITIE ZUID OOST DRENTHE
Info
Corona
Agenda 2019/2020
Boete's
Formulieren
Wij over onszelf
Klasse 1
Klasse 2
Finale
Notulen 2019
Spelersoverz./Wijz.
Wedstrijdregelement
Het bestuur
Info Nieuwe Clubs
Geschiedenis

 

 Voorschriften

Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld en zijn een advies voor ook de recreatieve beoefening. De biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.

Risico’s

Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;

• De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg bepaald;

• Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;

• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;

• Iedere speler zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren.

• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;

• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;

• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun smartphone;

• De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;

• Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;

• Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de voorschriften van het RIVM gevolgd; Aanvullende voorwaarden Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multi functionele sportaccommodaties en sportkantines.

• Was voor en na het spelen je handen;

• Schud geen handen;

• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.